Look 02

 • Boy's navy blazer

  -
 • Boy's blue v-neck t-shirt

  -
 • Boy's off-white chino shorts

  -
 • Men's KEITH tie

  -
 • Boy's loafers

  -
 • Boy's striped v-neck t-shirt

  -
 • Boy's off-white chinos

  -
 • Men's "Smith modern" tie

  -